Hesla
gesto
témata
gesto -a s (6. j. -u, -ě; 2. mn. -st)
1.R pohyb (zejm. ruky) něco vyjadřující; posunek; též jako doprovod, zdůraznění slovního projevu
vítězné/pohrdavé/neslušné gesto
používat teatrální gesta
naznačit co gestem
dělat výmluvná gesta
2. (přen.)R slovní projev, postoj, čin ap. projevující ušlechtilost, vycházející někomu značně vstříc, někdy jen vnějškově a okázale
udělat politické gesto
symbolické gesto
Jeho dobročinnost je jenom gesto.
٭silácké gesto = nepřirozený, přemrštěný projev
٭teatrální/divadelní gesto = strojený, nepřirozený, patetický projev