Hesla
gesto
Výklady
mimmimikaparodiepozdravříctvyobrazit
témata
gesto -a s (6. j. -u, -ě; 2. mn. -st)
1.R pohyb (zejm. ruky) něco vyjadřující; posunek; též jako doprovod, zdůraznění slovního projevu
vítězné/pohrdavé/neslušné gesto
používat teatrální gesta
naznačit co gestem
dělat výmluvná gesta
2. (přen.)R slovní projev, postoj, čin ap. projevující ušlechtilost, vycházející někomu značně vstříc, někdy jen vnějškově a okázale
udělat politické gesto
symbolické gesto
Jeho dobročinnost je jenom gesto.
٭silácké gesto = nepřirozený, přemrštěný projev
٭teatrální/divadelní gesto = strojený, nepřirozený, patetický projev


řečřeč těla signály vysílané tělem (gesta, mimika ap.) prozrazující pocity, emoce, momentální psychický stav
tělořeč těla signály vysílané tělem (gesta, mimika ap.) prozrazující pocity, emoce, momentální psychický stav
bezradnýbezradné gesto
divadlodivadelní gesta
dorozumět sedorozumívat se gesty/posunky/kouřovými signály
džentlmenudělat džentlmenské gesto
efektníefektní gesto
energieenergické gesto
hrdýhrdé gesto
chlácholitchlácholivé slovo/gesto
kajícníkudělat kajícnické gesto
kavalírkavalírské chování/jednání/gesto
komunikacekomunikace gesty
kopírovatkopírovat mluvu/gesta/pohyby
korespondencekorespondence slov a gest
královskýpokynout královským gestem
mimovolnýmimovolné gesto
napodobitnapodobovat chování/gesta
naznačitnaznačit gestem nesouhlas
naznačitnaznačovat rukama/úsměvem/gestem
nemotornýnemotorné gesto
nenucenýnenucenost gest
nepřirozenýpoužívat nepřirozená gesta
netaktnínetaktní poznámka/otázka/gesto/chování
nezdvořilýnezdvořilé chování/gesto
nonverbálnínonverbální komunikace (např. gesty, mimikou ap.)
obscénníobscénní gesta
odkoukatgesta odkoukaná od okolí
okázalýudělat okázalé gesto
okopírovatokopírovat chování/mluvu/gesta
oplzlýdělat oplzlá gesta
paleczdvižený palec gesto znamenající kladné hodnocení
patetickýpatetické gesto
prázdnýprázdné slovo/gesto
prosbaprosebné gesto
prostředník(ukázat ) vztyčený prostředníček (vulgární gesto)
provázetProfesor provází přednášku teatrálními gesty.
přehnatpřehnaně rozmáchlá gesta
převzítpřevzít otcova gesta
připomenoutpřipomínat gesty rodiče
repertoárrepertoár hlásek/gest/slov
rozmáchnout serozmáchlá gesta
smířlivýsmířlivé gesto
střídmýstřídmá gesta
studovatstudovat gesta před zrcadlem
stylizovatstylizovanost gest
svolnýsvolné ženy/úsměvy/gesto
šlechetnýučinit šlechetné gesto
teatrálníteatrální chování/gesto/projev
teatrálnísmysl pro teatrálnost a rozmáchlá gesta
typickýtypické gesto
udělatudělat dobrý skutek/šlechetné gesto
úchylúchylácké chování/gesto
uklidnituklidňující slova/hlas/gesto
unylýunylá gesta/krása/nálada
všeříkajícívšeříkající nadpis/pohled/gesto
vycítitZ jeho gest spolehlivě vyciťuje, co si myslí.
krok(učinit) první krok (dostat se před) významný životní mezník; učinit vstřícné gesto
němýněmá otázka dotaz nevyjádřený slovy, ale pohledem nebo gestem
otázkaněmá otázka dotaz nevyjádřený slovy, ale pohledem nebo gestem
první(udělat) první krok (dostat se před) významný životní mezník; učinit vstřícné gesto
siláckýsilácké gesto nepřirozený, přemrštěný projev
udělatudělat první krok dostat se před významný životní mezník; udělat vstřícné gesto