Hesla
gender
Odvozená slova
gender
témata
gender [džendr] ~u m (6. j. ~u) (sociol.)
i ~u m neskl. (6. j. ~u)
1.R sociálně podmíněná rozdílnost pohlaví
genderem podmíněné násilí
2.R genderová studia
studovat problematiku gender
výzkum v oblasti gender
genderový [džendr-] příd.
(sociol.)gender role
genderová specifika
genderový výzkum
gender studies/studia = G obor sociologie zabývající se sociálními, sociálně psychologickými a ekonomickými rozdíly v postavení mužů a žen v určité společnosti a kultuře genderová studia;
genderově [džendr-] přísl.
(sociol.)genderově vyvážené vyjadřování


senzitivnígenderově senzitivní výzkum