Hesla
formagram
Předpony
formareforma
Odvozená slova
forma
Slovní spojení
chloroformjodoformplatformauniforma
témata
forma -y ž (2. mn. -rem)
1.R vnější tvar; podoba, vzhled
nadřazenost obsahu nad formou
státní forma
nabýt určité formy
právní forma = R typ podnikatelského subjektu;
2.R co dává tvar nějaké věci (nádoba ap.)
dortová forma
forma na pečení
tech. lisovací/přetlačovací/vstřikovací/tvarovací/licí/vyfukovací/máčecí formy
tech. skládané/dělené/čelisťové/etážové formy
polygr. tisková forma = R sazba, stereotypy a štočky pro tisk; tech. trvalá forma = R nádoba určená k zhotovení většího počtu odlitků;
3.R způsob vyjádření, zpracování, sdělení, prezentování něčeho ap.
psaná/mluvená forma
odměna ve formě peněz
román psaný formou dopisu
forma uměleckého díla = R ztvárnění obsahu díla
hodinová forma mzdy
mluvená forma jazyka; ling. forma slova = S tvar (zvl. mluvnický); biol. živočišná/rostlinná forma = R neutrální označení pro určitou nízkou systematickou jednotku; hud. kantátová forma = R typ hudební skladby; umělecká forma = R umělecké ztvárnění obsahu; polit. forma vlády; práv. forma poslední vůle = R předepsaný způsob právního úkonu;
4.R míra tělesné a duševní výkonnosti (zprav. ve sportu); kondice
dobrá/slabá forma
dostat se do formy
ztratit formu
udržovat se ve formě
zachovat (společenskou) formu
forma stolování
٭být ve formě = v dobré kondici
٭být z formy = ve špatné kondici
٭pro forma = formálně, z formálních důvodů
formička -y ž (2. mn. -ček)
(zdrob.)R tvořítko na vykrajování a tvarování těsta
formička na cukroví
formový příd.
(polygr.)formový rám = R pravoúhlý kovový rám, do kterého se uzavírá tisková forma;
formově přísl.