Hesla
fond
Odvozená slova
fond
Slovní spojení
genofond
témata
fond ~u m (6. j. ~u)
1.R soubor hmotných a finančních prostředků k určitému účelu; ekon. souhrn hospodářských prostředků
mzdový fond
fond výstavby
fond kulturních a sociálních potřeb
literární fond = instituce s úkolem podporovat literární, hudební a jinou tvůrčí činnost
bankovní fond
nadační fond
tajný/černý fond
ekon. penzijní/rezervní/stipendijní fond; ekon. Fond národního majetku; ekon. Mezinárodní měnový fond; Dětský fond OSN;
2.R základní stav, soubor; základ
knihovní fond
archivní fond
filmový fond České televize
půdní fond; bytový fond; ling. základní slovní fond = R jádro slovní zásoby obsahující pojmově a slovotvorně nejdůležitější slova, která se velmi pomalu mění;
3.S zdatnost; schopnost; nadání; vybavenost
hlasový fond
fondový příd.