Hesla
figura
Odvozená slova
figura
témata
figura -y ž
1.R uměle zhotovená postava; figurína
voskové/dřevěné figury
figura ve výloze
2. (šach.)R kámen v šachové hře (např. jezdec, věž)
táhnout jinou figurou
sebrat soupeři figuru
lehké/těžké figury;
٭být jen figurou ve hře = být nedůležitým, pasivním účastníkem manipulovaným někým mocným
3.R celková podoba lidského těla; postava
muž statné figury
٭hlídat si figuru = hlídat si štíhlou linii
٭mít/držet si figuru = být dobře urostlý, stavěný
4.R postava uměleckého díla
směšná divadelní figura
5.S obrazec; vzorec
hud. hudební figura = R krátký melodicko-rytmický útvar menší než motiv; karet. karetní figura = R skupina karet stejné hodnoty jdoucích po sobě; genet. genetická figura = R uspořádání chromozomů pří dělení jádra; um. taneční/krasobruslařská figura;
6. (lit.)R básnický prostředek spočívající ve zvláštním uspořádání slov nebo vět
zvuková/syntaktická/eliptická figura = R prostředek básnického stylu založený na umělém seskupování slov nebo vět bez změny významu; figura etymologica = G spojení slov, které mají týž kmen;
figurální příd.
výtv. figurální malba/malířství/malíř; figurální hudba = R chrámový vícehlasý zpěv s instrumentálním doprovodem;
figurka -y ž (2. mn. -rek)
(zdrob.)R předmět ze dřeva, kovu, plastu ap. představující postavu, zvíře ap.
loutkové/zvířecí/šachové figurky
barevné hrací figurky (ve hře Člověče, nezlob se ap.)
známá figurka našeho města
٭být jen figurkou ve hře/na šachovnici = být nedůležitým, pasivním účastníkem manipulovaným někým mocným