Hesla
fakt1fakt2
Odvozená slova
fakt1fakt2
témata
fakt1 ~u m (6. j. ~u; 1., 4. mn. ~y; 2. mn. ~ů)
faktum -kta s (6. j. -ktu)1'> (kniž.)
R jednotlivá poznaná dílčí skutečnost
významný/podružný/rozhodující fakt
ověřit fakta
přihlédnout k faktu
s ohledem na fakt
potvrdit/vyvrátit fakta
Poté vyšla najevo další fakta.
literatura faktu = R literární zpracování vědeckých materiálů, faktů a historických i současných událostí;
faktický [-ty-] příd. (mn. -čtí)
R ve skutečnosti existující
faktická chyba
faktické důvody
fakticky [-ty-] přísl.
Článek není fakticky správný.
faktičnost [-ty-] ~i ž
faktičnost každodenního světa