Hesla
antikaetikaatikaštikaediceepikaentita
Odvozená slova
antika
témata
antika [-ty-] -y ž
1.G období starověkého Řecka a Říma
období antiky
láska k antice
mít kořeny v antice
2.R řecká a římská kultura té doby
návrat k antice
dědictví antiky
Renesanční umělci se inspirovali antikou.
antický [-ty-] příd. (mn. -čtí)
antické umění
antická mytologie/filozofie/kultura/historiografie
antický vzor krásy/dobra
antické sochy/stavby
antický člověk
antičtí bohové
antické Řecko
antický Řím