Hesla
hmotamotoemo
Předpony
hmotaantihmota
Odvozená slova
hmota
témata
hmota -y ž
1.R (v obecném smyslu) vše, co je základem, podstatou mrtvé i živé přírody; vše, co má hmotnost, co zaujímá prostor; (v užším smyslu) látka, materiál, ze kterého se něco vyrábí, staví ap.
svalová hmota
tuhá/tekutá/sypká/beztvará hmota
krystalická/sklovitá hmota
tíže hmoty
fyz. zákon zachování hmoty; mrtvá/živá hmota; umělá hmota; stavební hmoty; pohonné hmoty; anat. šedá hmota (mozková a míšní) = R soubor nervových vláken v mozku a v míše;
2. (filoz.)R objektivní skutečnost existující mimo naše vědomí a nezávisle na něm
atomová hmota = S atomová váha;
hmotový příd.
fyz. hmotová spektrometrie = G technika umožňující separaci ionizovaných molekul podle poměru mezi nábojem a hmotností (m/e);