Hesla
ale1ale2ale3clítclodledlítkeltlítzlezlýzlošleúl
témata
ale1 spoj. souř. (zprav. stojí na prvním místě ve větě, na druhém místě ve větě se chápe jako hovor.)
1.E vyjadřuje odporování si významu vět nebo větných členů
Pozvali ho, ale nepřišel.
Mluví potichu, ale zřetelně.
2.E (s významem odporovacím) uvádí nové tvrzení místo jiného, popřeného v předcházející větě nebo členu
Ne já, ale ty jsi to zavinil!
Ne v Itálii, ale v Chorvatsku je nejhezčí moře!
3.E vyjadřuje stupňování nebo zesilování
Nejen že ho nepozdravil, ale ještě na něj vyplázl jazyk.
Partner má být dobrým milencem, ale i přítelem.
4.E vyjadřuje náhradu za něco v dané situaci negativního
Je nehezký, ale hodný.
Nebyla to nejrychlejší cesta, ale zato nejpohodlnější.
Sice mu ujela tramvaj, ale zato se krásně prošel.
5.E vyjadřuje přípustku
Ublížil mi, ale přesto ho mám rád.
Venku pršelo, ale přece se vydali na výlet.
6.E dodatkově připojuje rozvíjející člen věty
Přišli, ale ne všichni.
Půjčím ti, ale jen tisíc korun!