Hesla
dunadunět
témata
duna -y ž
R větrem navátý pahorek nebo val prachu nebo písku, vyskytující se v poušti nebo v blízkosti oceánu, jezera ap.
písečná duna
přen. sněhová duna = závěj
81.png