Hesla
dokument
Rádio a televize
rádiotelevizeanténavysílačobrazovkavysílánípořadreportážkanáldokumentfilmseriálspotšot1videoklipklippřenoszáznamkameramikrofondivákhlasatelmoderátorposluchačreportér
témata
dokument ~u m (6. j. ~u, ~ě)
1.R důležitá (úřední) listina, osvědčení, právní doklad
mít dokumenty v pořádku
ověřený/falešný dokument
politický/diplomatický/tajný dokument
vystavit/vyhotovit/podepsat dokument
padělat dokumenty
úředně ověřený dokument
2.dokumentyR průkaz totožnosti (cestovní pas, legitimace ap.)
osobní/cestovní dokumenty;
3.R doklad svědčící o určité skutečnosti nebo sloužící jako pramen informací (kniha, článek, archivní materiály, obrazy, filmy ap.)
dokument doby
dokument lidového bohatství
natočit dokument o válce
přírodopisný dokument