Hesla
diference
Předpony
diferenceinterferencekonferencepreference
Odvozená slova
diference
témata
diference [dy-] -e ž
S odlišnost (co do počtu, kvality ap.)
sociální/názorové diference
fyz. diference teploty/tlaku
mat. diference aritmetické posloupnosti = R konstantní rozdíl dvou sousedních členů;
diferenční [dy-] příd.
diferenční plat = S rozdílový; ling. diferenční slovník = G typ slovníku uvádějící jen tvarově a významově odlišná slova a spojení slov cílového jazyka; diferenční zkoušky (při přestupu na jiný typ školy); mat. diferenční počet = R oddíl algebry zabývající se diferencemi funkcí; mat. diferenční rovnice; fyz., elektr. diferenční přístroj = R přístroj určující rozdíl mezi hodnotou měřené veličiny a jinou známou hodnotou této veličiny; med. diferenční diagnóza; fyz. diferenční teploměr;