Hesla
diagonála
Odvozená slova
diagonála
Části slova
dia
témata
diagonála [dy-] -y ž
1. (mat.)R spojnice dvou nesousedních vrcholů v mnohoúhelníku nebo mnohostěnu; úhlopříčka
2. (stav.)R prvek konstrukce nebo část stavby jdoucí napříč, šikmo, úhlopříčně
diagonální [dy-] příd.
(odb.)S úhlopříčný
diagonálně [dy-] přísl.