Hesla
derviš
témata
derviš ~e m (1. mn. ~i, ~ové)
R příslušník islámských náboženských bratrstev