Hesla
dátdát sedadaismus
Předpony
dátdodatoddatpodatpředatpřidatudatvydatvzdátzadat
Odvozená slova
dátdát se
Slovní spojení
odevzdat
témata
dát dok. (1. j. dám; rozk. dej; čin. dal; přech. min. dav; podst. dání)
1.R odevzdat, poskytnout někomu do vlastnictví
dát komu čokoládu (k narozeninám)
dát peníze komu na co
dát komu syna/dceru/dítě = S porodit; dát komu sbohem = S rozloučit se (zprav. při odchodu); odb. má dáti, dal (v účetnictví) = R názvy stran v účtu; dát gól/branku = S vstřelit;
٭dát život za koho/co = obětovat svůj život za někoho
٭dát život dítěti = porodit je
٭Kdo se ptá, nerad dá. = Kdo okázale někomu nabízí něco, co by měl dotyčný dostat samozřejmě, si přeje, aby nabídka byla odmítnuta.
2.R něco provést, uskutečnit
dát komu ránu/facku/pohlavek = uhodit někoho
Já ti dám! (výhrůžka bitím nebo trestem)
٭dát komu za pravdu = uznat, že má někdo pravdu
٭dát na vědomí komu co = oznámit
٭dát průchod čemu = projevit
٭dát komu na vybranou = nabídnout někomu možnost svobodně se rozhodnout
٭To dá rozum. = To lze snadno pochopit, vysvětlit.
٭dát komu přednost = nechat ho jít prvního
٭dát přednost komu/čemu (před kým/čím) = upřednostnit, zvolit jako výhodnější, důležitější
٭dát komu za vyučenou = pořádně ho vytrestat
٭dát komu na pamětnou = vytrestat ho; zbít ho
٭dát si na koho pozor = nevěřit mu, být opatrný v jednání s ním
٭dát pozor na koho = dohlédnout na něj, pohlídat ho
٭dát si pozor na jazyk = nebýt prostořeký, mluvit opatrně
٭dát komu košem/kvinde/kopačky/vale = rozejít se s ním
٭dát si na čas = nepospíchat
٭Tys tomu dal. = Provedl jsi pěknou hloupost.
٭dát komu kapky/kartáč/co proto = vynadat někomu
3.S umístit; položit
dát vázu na stůl
Dej to pryč! = odnes, odstraň
dát věci na své místo = uklidit
dát dopis na poštu = odevzdat k odeslání
dát oznámení do novin = poslat k otištění
dát na čaj = R postavit vodu k vaření čaje; dát co/koho k soudu = S žalovat;
٭dát co pryč = zbavit se toho, vyřadit to ze svého majetku
٭dát si dvě a dvě dohromady = pochopit něco, vydedukovat
٭dát si nohu za krk = přehnaně se trápit kvůli něčemu
٭dát oči kam = splést se ve výběru
٭nedat si co za rámeček = stydět se za něco, tajit něco
٭dát si hubu/pusu/ústa na zámek/řetěz/petlici = zachovat mlčení, přestat mluvit
٭dát co k ledu = odložit to
٭dát komu co až pod nos = přinést někomu něco hotové
٭dát za koho ruku do ohně = bezmezně někomu věřit, proto být schopen za něj riskovat
4.S poskytnout (možnost, čas ap.)
dát komu čas na rozmyšlenou
dát komu možnost/příležitost/šanci
dát ve volbách hlas komu
dát komu výpověď/padáka = propustit ze zaměstnání
Dej přednost v jízdě.
náb. dát rozhřešení (komu) = R kněz jako prostředník mezi člověkem a Bohem odpustí věřícímu jeho hříchy;
٭dát komu (čestné) slovo (na co) = slíbit někomu něco
٭dát si slovo s kým = slíbit si manželství
٭dát komu svatý pokoj = nechat ho na pokoji, nerušit ho, nezlobit ho
٭dát komu pokoj s čím = přestat někoho obtěžovat s něčím
٭dát si dvacet = chvíli si zdřímnout
5.R odevzdat ke spotřebování, využití
dát komu najíst
dát slepicím = nakrmit je
Lékař mi dal prášky. = předepsal
dát co (komu) k dispozici
٭(mít k jídlu,) co dům dal/dá = co je právě doma
٭dát co/koho (komu) na pospas = přestat chránit a tím vydat do něčí moci
٭dát do čeho celé srdce = dělat něco s nadšením
٭dát co k lepšímu = říct něco vtipného, přispět ke zlepšení nálady
٭dát si s čím práci = důkladně provést
6.dát siR sníst, objednat si k jídlu
dát si oběd/polévku
dát si po obědě kávu = vypít si
Co si dáš?
٭dát si do nosu = dopřát si dobré jídlo a pití
7.S zaplatit; odměnit se
Za tu knihu dal 350 Kč.
Kolik dáte?
dát (komu) spropitné
Nic bych za to nedal, že nepřijde. = jsem přesvědčen
8.S prodat
dát zboží na dluh/splátky
Dejte mi kilo masa. = prodejte
٭nedat svou kůži lacino = dlouho aktivně vzdorovat, bránit se (v zápase ap.)
9.R stanovit jako výchozí
Podmínky jsou dávno dány.
٭Co je psáno, to je dáno. = Rozhodující je, co je zapsáno a úředně potvrzeno.
٭Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. = Kdo je od přírody hloupý, tomu nic nepomůže.
10.S vložit; investovat
dát peníze do čeho = vložit, investovat
dát co do zástavy
٭dát co v sázku = riskovat něco
11.R postarat se, aby bylo něco vykonáno
dát si ušít šaty
dát si záležet na čem = dělat něco se zvláštní péčí
٭dát komu co vědět = oznámit někomu něco
٭dát komu zabrat (náročný úkol ap.) = zcela někoho vyčerpat
٭dát komu co proto = vynadat někomu; potrestat někoho; zbít někoho; vysílit někoho (náročný úkol ap.)
٭dát co komu sežrat = důrazně připomenout někomu jeho minulý poklesek; tvrdě někoho potrestat
12.R projevit se pasivně vzhledem k ději, k činnosti někoho jiného
nedat si do ničeho mluvit/kecat = nepřipustit zásah někoho jiného
٭dát si říci = být povolný, poslechnout někoho; uvítat nějakou aktivitu ap.
٭dát si všechno líbit = snést všechno, souhlasit se vším
٭dát si zajít chuť na co = upustit od svého záměru
٭nedat na sobě nic znát = neprojevit své skutečné pocity
٭dát se poddat = chtít znát řešení
٭dát se unést (čím) = přestat ovládat své emoce, překročit svou běžnou míru slušného chování; být okouzlen něčím
13.S dovolit
Bolest mu nedala spát.
Dejme tomu, že mluvíš pravdu.
Nedalo mu to a přece přišel.
٭nedat jinak než že... = nedovolit
٭nedat dopustit na koho = bránit někoho před každou výtkou ap.
14.S odevzdat (do ruky ap.)
Dej mi to.
dát koho nemocnice/domova důchodců/blázince/polepšovny
٭dát komu ruku na co = slíbit rukou dáním
٭dát koho pod zámek = zavřít do vězení
15.R zavolat k telefonu; přepojit
Dejte mi ředitele. = přepojte mě na něj, zavolejte mi ho k telefonu
16.R uvést do chodu, náležitého stavu ap.
dát co do pořádku = uklidit, srovnat
dát co dohromady = sestavit, složit
٭ob. dát co/koho do pucu = uklidit, upravit
٭dát koho dohromady = seznámit, spojit
17.R věnovat pozornost; všímat si
٭dát na koho/co = věřit někomu, něčemu
18.R vyžádat si úsilí, vynaložení sil ap.
Úklid celého bytu dá pořádnou práci.
19.R dodat nějaké kvality, vlastnosti ap.
dát synovi jméno Teodor
Dej mu pánbůh věčnou slávu. (při vzpomínce na zemřelého)
dávat ned. (přech. přít. -aje)
dávat komu peníze
dávat povely
dávat pozor (na koho/co)
dávat komu kázání
Dává jí vinu za smrt dcery.
Na vědomost se dává, že...
dávat si do čaje cukr
dávat komu na vybranou
Krávy dávají mléko.
Co dnes dávají v televizi?
Dává do vztahu všechno.
dávat koho pozdravovat
Nedávala na na sobě nic znát.
dávat co do chodu
dávat komu chuť do života
٭Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. = Jen hloupý by si to nevzal, když mu někdo něco nezištně nabízí.
٭dávat si na sobě záležet = pečovat o svůj vzhled
٭dávat na stůl = předkládat oběd, večeři ap.
dávat si ned.
dávat si po obědě kávu