Hesla
disdodátdát sedít se
témata
dis [dys] s neskl. (hud.)
G tón o půltón vyšší než tón d (stejnozvučný s es); jeho notové označení