Hesla
dědina
témata
dědina -y ž (obl.)
S vesnice
Vzal si děvče ze sousední dědiny.