Hesla
krypta
témata
krypta -y ž (2. mn. -pt)
1. (archit.)R podzemní prostor křesťanských kostelů v podobě kaple pod kostelem, sloužící k pohřbívání
románská/dvoulodní krypta
uložit tělo do krypty
odhalit podzemní kryptu
2. (anat.)R trubičkovité vychlípeniny jednovrstvého střevního epitelu
buňky střevní krypty
Lieberkühnovy krypty;