Hesla
co1co2co3co4
témata
co1 zájm. (2. j. čeho; 3. j. čemu; 4. j. co; 6. j. čem; 7. j. čím) (má pouze tvary rodu středního, tomu odpovídá i gramatická shoda)
1. táz.E (v otázkách přímých i nepřímých) ptáme se jím na něco nového, neznámého, vyžadujeme bližší, konkrétnější vysvětlení
O co ti jde?
Co se stalo?
Co to má znamenat?!
Co je u vás nového?
Co s tím?
Co vlastně chceš?
A co (dělat) teď?
Co na to říkáš?
Cos čekala? = co jsi
Co na tom?
A co ty?
Co já vím.
O čem jsi to mluvil?
K čemu je to dobré?
Nač myslíš? = na co
٭Co naplat/se dá dělat? = Nic se nedá dělat.
2. táz.E (ve spojení s předložkou za se 4. pádem) vyžadujeme podrobnější informace o vlastnostech někoho, něčeho
Nevím, co to je za lidi.
Co je to zač?
Co je to za otázky?
Co to bylo za člověka?
Co ti to nabídli za práci?
Co to je za nesmysl?
Co je to za hudbu?
3. vzt.E vztahuje se k zájmenu středního rodu to (někdy nevyjádřenému), popř. i k jinému výrazu obdobné platnosti
Udělám (to), co uznám za vhodné.
Co řeknu, to platí.
Má všechno, na co si vzpomene.
Dělám, co můžu.
Co není, může být.
To je, oč tu běží. = o co
٭Co Čech, to muzikant. = Češi jsou národ muzikantů.
٭Není všecko zlato, co se třpytí. = První dojem není zárukou vnitřní hodnoty.
٭Co na srdci, to na jazyku. = být otevřený
٭Co se vleče, neuteče. = Je potřeba postupovat pomalu a uvážlivě.
٭Co jsme si, to jsme si. = Odpusťme si, staré křivdy jsou zapomenuty.
٭Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. = Vědomosti získané v mladém věku se v pozdějším životě hodí.
٭S čím kdo zachází, tím také schází. = doplácet na něco, s čím si někdo zahrává
٭dát komu co proto = vynadat mu
4.čím - tím vzt.E (ve spojení s 2. stupněm přídavných jmen a příslovcí) vyjadřuje míru
Čím je starší, tím je drzejší.
čím dál tím víc
čím déle, tím lépe
5. vzt. (hovor.)E vztahuje se ke kterémukoli výrazu věty řídící; který
Četls ten mail, co jsem ti posílal?
To je ten muž, co jsem ti o něm vyprávěl.
Ztratila náramek, co dostala od přítele.
6. neurč.E vyjadřuje neurčitost, různost, někdy s významem dostatečného množství, dostatku
Ať dělá co dělá, (nic se mu nedaří.)
Máš co dělat?
Nemá co ztratit.
Má se co otáčet. = má hodně práce
Není za co (děkovat).
To se není čemu divit.
٭být co k čemu = být schopný, akční, podnikavý
٭staň se co staň = ať se stane cokoli
٭stůj co stůj = ať se děje cokoli, za všech okolností