Hesla
cestacysta
Odvozená slova
cesta
témata
cesta -y ž (2. mn. -st)
1.R úsek, pás terénu upravený pro chůzi, jízdu, dopravu
polní/lesní cesta
úzká/široká/vyšlapaná/vyježděná/schůdná/posypaná/příkrá/dlážděná cesta
cesta pro pěší
příjezdová cesta
Cesta vede lesem.
veřejná cesta = S komunikace; úniková cesta = R pro případ nebezpečí;
٭jít cestou necestou = směřovat k cíli bez ohledu na nepříznivé okolnosti
٭jít postranní cestou = nejednat přímo
٭Všechny cesty vedou do Říma. = K cíli se lze dostat různými cestami.; Je možný jen jediný závěr.
٭Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. = Dobrý úmysl ještě nezaručuje dobrý výsledek, ale vede celkově k něčemu ještě horšímu.; Neuskutečněné dobré úmysly jsou k ničemu.
٭nepřeložit (komu) stéblo přes cestu = neklást překážky; nezkřížit plány
٭jít každý svou cestou = rozejít se (s partnerem, profesně ap.)
2.R směr pohybu; dráha
letecká/vodní/obchodní cesta
zeptat se na cestu
razit si cestu (přes překážky)
vrátit se stejnou cestou
anat. dýchací cesty = R hrtan, průdušky a průdušnice; dům na půl cesty = G azylové bydlení na přechodnou dobu pro lidi v problémech;
٭jít komu z cesty = vyhnout se styku s někým, nepřekážet mu
٭vyjít komu vstříc na půl cesty = zčásti vyhovět
٭postavit se (komu) do cesty = začít překážet
٭sejít z cesty = začít jiný a nesprávný způsob života
٭mluvit z cesty = mluvit nesmyslně, nesouvisle
3.R pohyb směřující k určitému cíli (chůze, jízda, let, plavba ap.); cestování
Cesta mu trvá hodinu.
Zásilka už je na cestě. = už byla poslána
mít cestu na úřad
na zpáteční cestě
hovor. Dáme si ještě jedno (pivo) na cestu.
služební/pracovní/svatební/obchodní/studijní cesta; Šťastnou cestu! (pozdrav, přání na rozloučenou); círk. křížová cesta = R pouť vykonávaná věřícími jako symbol Kristova utrpení, provázená 7-14 zastaveními u svatých obrazů; cesta kolem světa;
٭být na cestách = cestovat
٭dát se na cestu (čeho) = začít se věnovat
٭dostat od cesty (od koho) = obdržet odměnu za pochůzku ap.
٭být na cestě (např. dítě) = být zahájen (počato), ale ještě nedokončen (nezrozeno)
4.R způsob jednání; postup
Touto cestou bych vám rád poděkoval.
cestou práva = S soudně; diplomatická/úřední/zákonná/ústavní cesta;
٭cestou nejmenšího odporu = nejsnadnějším způsobem, který nemusí být nutně nejúčinnější
٭razit (novou) cestu v čem = být průkopníkem nějaké myšlenky
٭Cesty boží/osudu jsou nevyzpytatelné. = Člověk nikdy neví, co se stane.
٭volit (zlatou) střední cestu = vyvarovat se krajností
٭být na dobré cestě = vyvíjet se dobře, postupovat správně
5. (tech.)R posloupnost uzlů v grafu spojených hranou
cestička -y ž (2. mn. -ček)
(zdrob.) ٭mít umetenou cestičku = mít všechny možnosti k dispozici bez jakékoli námahy
٭vyšlapat si ke komu cestičku = získat něčí přízeň
٭využívat postranních cestiček = známostí, doporučení ap.