Hesla
glosajítlos1los2clokosýkositkosakosKosnosnositnosit serosavosašosceseclonaclonit
Slovní spojení
izoglosa
témata
glosa -y ž
1.R vysvětlující poznámka, stručný výklad
kritická glosa
glosy v závorkách
glosy k zákonu
přerušovat přednášku glosami
vtipné glosy
2. (lit.)R menší novinářský útvar
napsat/otisknout glosu o kom/čem
české/staroslověnské/latinské glosy
hist., lit. Vídeňské glosy = R latinské poznámky v evangeliích sv. Marka a Matouše;