Hesla
charta
Výklady
chartista
témata
charta -y ž (2. mn. -rt)
R listina zásadního významu obsahující souhrn určitých politických práv a zásad
práv. Charta Organizace spojených národů = R dokument, na jehož podkladě byla vybudována OSN; Charta 77 = R neformální organizace občanů bývalého Československa v 70. letech usilující o respektování občanských, lidských a politických práv v době komunistické vlády a její písemné ustavení; hist. Magna charta libertatum = S Velká listina svobod z r. 1215; hist. Atlantická charta (z r. 1941);


Atlantikhist., polit. Atlantická charta společné prohlášení představitelů Velké Británie a USA v r. 1941 o zásadách budoucích vztahů ve válce a po ní, kt. mělo pozitivní úlohu pro vytvoření protifašistické koalice