Hesla
chórcarcer1cer2cárchtít
témata
chór ~u m (6. j. ~u)
1. (círk., archit.)R mírně zvýšené prostranství při hlavním oltáři pro duchovní a zpěváky; závěr chrámu, vyvýšená prostora pro varhany, zpěváky a hudebníky
Křesťanský chrám se dělí na místo pro shromáždění věřících a na chór.
mnišský chór uprostřed hlavní lodi kostela
2. (kniž.)R sbor zpěváků; skladba (zprav. vážná) zpívaná sborem na kůru
vícehlasý chór
pravidelná zkouška chóru
3. (hist.)R (v řecké tragédii) sbor herců, doprovázející děj recitací, zpěvem a tancem
Po prologu vystoupil chór.