Hesla
ceremonie
Odvozená slova
ceremonie
témata
ceremonie [-mony-, -móny-] -e ž (2. mn. -ií)
R zvyklosti zachovávané při slavnostních příležitostech
svatební/promoční/církevní/dvorní ceremonie
korunovační ceremonie
úřední ceremonie;
٭bez velkých/dlouhých/zbytečných ceremonií = bez možného n. očekávaného zdržování, odkládání a váhání spojeného popř. se zdlouhavými okázalostmi a formalitami
٭dělat s kým/čím dlouhé ceremonie = zdržovat (něco)
ceremoniální [-ny-] příd.
ceremoniální úkony
ceremoniální háv/šavle
ceremoniálně [-ny-] přísl.
postupovat/chovat se ceremoniálně
ceremoniálnost [-ny-] ~i ž
okázalá ceremoniálnost