Hesla
centrální
Výklady
atriumbankovkabaptisteriumdispečinkdružiceekvatoriálníepilepsiehypnotikumchoreachronografkofeinligandmozekneurózanukleoidpadoucnicepanteonsatelitsluncespastikStředozápadtatarštinavideotex
Odvozená slova
centrální
témata
centrální příd.
1.R umístěný v centru, ve středu; střední
centrální Evropa
centrální poloha
centrální městská zóna
archit. centrální stavba = R která má zprav. kruhový nebo mnohoúhelníkový půdorys; hist. Centrální mocnosti = R (od konce 19. stol. po první světovou válku) Rakousko-Uhersko, Německo, Turecko, Bulharsko; Ústřední mocnosti; bot. centrální jádro = R které leží ve středu zárodečného vaku;
2.R vztahující se k centru, ke středu; ústřední
centrální orgány/instituce
centrální jednotka intenzivní péče
centrální sklad
centrální vláda
centrální postavení = hlavní
centrální zamykání (u auta)
anat. centrální nervový systém/nervová soustava; fin. centrální banka;
centrálně přísl.


atomatomové jádro centrální kladně nabitá část atomu,
cedulecedulová banka instituce, která má výhradní právo vydávat bankovky;
jádrofyz., chem. atomové jádro centrální, kladně nabitá část atomu, v níž je soustředěna jeho hmota a která určuje jeho chemické vlastnosti
limitmat. centrální limitní věta
mocnosthist. Centrální/Ústřední mocnosti (od konce 19. stol. po první světovou válku) Rakousko-Uhersko, Německo, Turecko, Bulharsko
nervanat. centrální nervová soustava
nervcentrální/ústřední nervstvo
obvodanat. obvodové nervstvo nervy spojující centrální nervovou soustavu se všemi orgány
planetatech. planetové kolo kolo unášené otočným ramenem kolem centrálního kola
průmětstředový/centrální průmět
rázstředový/centrální ráz
automatikacentrální řídicí automatika
dispečinkcentrální dispečink
elektrárnacentrální elektrárenský dispečink
evidencecentrální evidence obyvatel
guvernérguvernér centrální banky
imobilizércentrální zamykání s dálkovým ovládáním a imobilizérem
kartotékacentrální kartotéka
kurtcentrální kurt ve Wimbledonu
odjistitodjistit centrální zamykání automobilu
registrcentrální registr vozidel