Hesla
carcer1cer2cár
Odvozená slova
car
témata
car ~a m (1. mn. ~ové) (dř.)
G (u jižních a východních Slovanů) nejvyšší světský vládce s neomezenou mocí v Rusku oficiálně od 16. století do r. 1917, v Bulharsku od 10. stol. do r. 1946
vláda cara Petra Velikého
sesadit/svrhnout cara
provést/připravit atentát na cara
carský příd. (mn. -rští)
carské Rusko/samoděržaví
carský trůn/palác/důstojník/dvůr/režim
carství s
S carská říše
bulharské/ruské carství


cashcash and carry platební a dodací podmínka, podle níž kupující zaplatí zboží v hotovosti a odveze je na svůj náklad z velkoobchodního skladu; velkoobchod, který prodává za hotové bez dopravy