Hesla
balbalitdátdát seGalhalit1halit2halakalkalitkalavalvalitvalit setítžalžít1žít2, žnoutcpátcval
Výklady
kaloriekcal
Slovní spojení
basketbalmedicinbalnohejbalsoftbalvolejbal
témata
bal ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
R hlína ponechaná na kořenech přesazovaných rostlin
kořenový/půdní bal