Hesla
kadet
Odvozená slova
kadet
témata
kadet ~a m (1. mn. ~i)
1. (voj.)R (v některých armádách) chovanec vojenského ústavu pro přípravu důstojníků
škola kadetů
stát se kadetem
2. (dř.)R důstojnický zástupce nebo záložní důstojník před povýšením
funkce/hodnost kadeta
námořní kadet;
3. (sport.)R (v některých sportech) věková kategorie zahrnující mladší juniory do 17 let
soutěž kadetů
4. (hovor. expr.)R šikovný, schopný člověk
Ty jsi ale kadet!
٭být na co kadet = umět to velmi dobře
kadetský příd. (mn. -tští)
(sport.)kadetská kategorie
kadetská uniforma
kadetský výcvik