Hesla
bybýt
témata
by
1.E s příčestím činným významového slovesa tvoří složený tvar podmiňovacího způsobu přítomného
Měl bych to ukončit.
Mohl bys přijít večer?
To by ses divil.
Zahrál by sis?
To by mohla být pravda.
Podržela byste mi to?
2.E s příčestím činným pomocného slovesa být a významového slovesa tvoří složený tvar podmiňovacího způsobu minulého
Byl by sis to rozmyslel.
Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.