Hesla
brátbrát sebrát si
Výklady
aktivovatbezskrupulózníčerpatdemotivovatďobatdorážkadrogovategoistafetovatgólhledětchoditkalkulovatkaucekrástkvitovatlehkomyslnýlehkovážnýlízatodhlédnoutodmyslet (si)počítatpotazpřihlížetrozumětrvátslavobránaspoluzavazadlotáhnoutužívatvázat sezanedbatelnýženit sežít1
Odvozená slova
brátbrát sibrát se
témata
brát ned. (1. j. beru; 3. mn. berou; rozk. ber; trp. brán; přech. přít. bera; podst. braní)
1.R uchopovat, případně přemisťovat (rukama, nástrojem ap.)
brát talíře ze stolu
brát známku pinzetou
odb. brát míru komu (na co) = zjišťovat rozměry někoho za nějakým účelem
٭křičet, jako by ho na nože brali = velmi silně, pronikavě
٭brát nohy na ramena = rychle utíkat pryč
٭brát roha = rychle utíkat pryč
٭brát do zaječích = rychle utíkat pryč
٭brát míru na knedlíky/buchty = široce zívat
٭brát komu míru na rakev = považovat někoho prakticky za mrtvého, nepočítat s ním jako s živým
٭brát co všemi deseti/všema čtyřma = ochotně, dychtivě přijímat
٭brát jméno boží nadarmo = zbytečně je vyslovovat a tím hřešit
2.R odvádět, přivádět osobu někam
brát koho s sebou (kam)
Neber ho na ten večírek.
brát koho na procházku/do společnosti
3.S chytat se (části těla ap.)
brát koho za ruku/okolo krku
٭brát koho za slovo = připomínat někomu jeho poznámku, slib ap. pronesený jen mimochodem a považovat ho za závazný
4.R násilím odnímat z vlastnictví
brát dítěti hračku
Co ti nepatří, neber.
brát komu odvahu/chuť do života
٭brát komu co z úst = říci něco, co chtěl říci někdo druhý
٭brát komu slovo = zbavovat někoho možnosti dále veřejně mluvit
٭brát zpět slovo/slib = rušit, odvolávat
٭Kde nic není, ani smrt nebere. = To, co není, nelze nic získat.
5.S odebírat (vzorky ap.)
brát (komu) krev
6.R pravidelně dostávat něco předplaceného
brát noviny = odebírat
٭brát hodiny (čeho) (u koho) = chodit se někam něco soukromě učit, doučovat
7.R dostávat výplatu ap.
brát peníze/plat/důchod/podporu
Bere 10 000 korun čistého.
hovor. Kdy bereš? = dostáváš plat, mzdu
Kde bych na to bral? = Nemám na to peníze.
8.R pravidelně užívat
brát léky/vitaminy
brát drogy = S fetovat
9.S chápat; vykládat si
brát co s nadhledem/rezervou
٭brát koho/co (smrtelně) vážně = vůbec o něčem nepochybovat
٭brát co tragicky = pohlížet na něco s pesimismem
٭brát koho/co doslova = plně něčemu, někomu věřit
٭brát co doopravdy = věřit něčemu a respektovat to, dělat něco velmi usilovně, důkladně
٭brát co (hned) na sebe = být vztahovačný, vykládat si všechno jako útok proti sobě
٭brát koho/co smrtelně vážně = plně mu věřit
٭brát co sportovně = klidně, vyrovnaně
٭brát co na lehkou váhu = nepřikládat tomu důležitost
٭brát koho/co na vědomí = všímat si
10.R přijímat do vlastnictví
brát úplatky
Kde bere čas/peníze/odvahu/inspiraci? = kde čerpá
٭brát za své = zanikat, mizet, rozpadat se, rozbíjet se
٭nebrat konce = nekončit, zdát se bez konce
٭Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. = Když mi někdo něco nabízí, byl bych hloupý, kdybych si to nevzal.
11.R přinášet (věci ap.) někam s sebou
Neber s sebou zbytečné věci.
brát si s sebou deštník/svačinu
12.R vykonávat určitým způsobem
brát schody po třech
brát co po pořádku = vyřizovat něco postupně
brát na sebe podobu/ráz = proměňovat se, začínat vypadat
٭brát co za pravý/dobrý/správný konec = vystihnout správný přístup, zvolit správný postup
٭brát co za nepravý/špatný konec = začít špatně, zvolit špatný postup, způsob
٭brát co hopem = dělat něco rychle, povrchně a zběžně, odbývat něco
٭brát to zkrátka/rychle = rychle, nečekaně zemřít
13.R (látku ap.) probírat, vysvětlovat si ve škole při vyučování
brát co v hodině dějepisu
To jsme ještě nebrali.
14.R (o rybách) chytat se na návnadu
Dnes berou.
15. (hovor.)R zaujímat postoj; smiřovat se
Bere to jako nutnou součást této práce.
٭brát zavděk čím = spokojit se s něčím, být všemu rád
16.R přebírat jako úkol, povinnost ap.
brát služby za nemocnou kolegyni
brát na mladé dívky
٭brát na koho = dvořit se někomu
17. (hovor.)S dojímat
Ten film mě nebere.
٭brát zřetel/ohled na koho/co = přihlížet k něčemu
٭brát co v úvahu/potaz = mít na zřeteli
18. (hovor.)R projevovat kladné stanovisko
Já to beru.
19.R přijímat do kolektivu, skupiny ap.
Kolik berou nových studentů?
20.R odvádět na základě rozhodnutí, zákona ap.
brát koho na vojnu
brát koho pod přísahu/do přísahy
21.R zachycovat kamerou
fot. brát koho/co z boku/zepředu/z profilu = fotografovat, snímat


bránaPrašná brána (v Praze)
bránaMoravská brána
bránamed. brána nákazy místo, kudy nákaza vniká do těla
BraniborskoBraniborská brána významná památka v Berlíně
hopembrát/vzít hopem
kdehovor. ber kde ber kdekoli
mýtomýtná brána stavba se zařízením určeným k vybírání mýta
obloukvítězný/triumfální oblouk (ve starověku) monumentální stavba ve tvaru brány na paměť vítězství
okoOko bere.
polehčujícípráv. polehčující okolnost skutečnost, která se bere v úvahu pro zmírnění trestu
prašnýPrašná brána (v Praze, dříve určená na střelný prach)
antikoncepceužívat/brát antikoncepci
bohatýbohatým brát a chudým dávat
bouchatNedovřená brána hlasitě bouchá.
bránaměstská/hradní/hřbitovní brána
bránavstupní/hlavní brána
bránakovaná brána
bránabrána paláce/kasáren/stadionu
bránabrána do dvora/areálu
bránabrány středověkých měst
bránatriumfální brána
bránazemská brána
bránanebeská brána
bránabrána (do) pekla/ráje
bránapostavit do brány
bránafotbalová/hokejová brána
brát sebrát se z lásky/kvůli penězům
brát seKde se tu bereš?
brát seKde se to v něm bere?
brát sibrát si příklad
brát sibrát si ponaučení
brát sibrát si k srdci
brát siJen se neostýchej a ber si.
čelníčelní stěna/omítka/brána
danýbrát jako danost
desátekdávat/odvádět/platit/vybírat/vymáhat/brát desátky
dividendabrát/vyplácet dividendy
dokopatdokopat míč do brány
dokudBer, dokud dávám.
domůbrát si práci domů
doslovnýNeberte to doslovně.
dramanedělat drama nebrat něco příliš vážně, tragicky
drogabrát drogy
drzýKde bereš tu drzost?
dubenBrali se v dubnu.
dva, dvěbrát schody po dvou
éčkobrát éčko (vitamin E)
extázebrát extázi
hodinadávat/brát hodiny houslí
hřebhřebové brány (pro vláčení chmelnic)
humorbrát věci s humorem
chudýbohatým brát, chudým dávat
jakMusíš to brát, tak jak to je.
Jojo, taky bych to bral.
kdeKde se tu bereš? odkud
kdokoliOd kohokoliv jiného bych to bral jako urážku. všech kromě tebe
kopatkopnout míč do brány
lačnýbrát lék na lačný žaludek před jídlem
lékužívat/brát léky
lekcedávat/brát/navštěvovat lekce
libýBerte si, kolik je libo.
libýBerte si podle libosti. chuti
mačkanicemačkanice u pokladny/brány/dveří/stánků s občerstvením
májBrali se v máji.
medikamentbrát různé medikamenty
mírabrát/vzít míru (na šaty) zjistit něčí tělesné míry jako podklad pro zhotovení zakázky
mítTu máš, ber si.
mzdavyplácet/dostávat/brát mzdu
nadhledbrát/posuzovat s nadhledem
najevoVyšlo najevo, že bral úplatky. ukázalo se, prozradilo se
nalačnobrát lék nalačno
ohledbrát ohled/ohledy
osobníNeber si to moc osobně.
otevřítotevřít brány města
pekelnýpekelná brána/říše
pobrát schody po třech
popořádkuBerme to popořádku.
pořadbrát po pořadě za sebou, ne na přeskáčku
pořadíbrát podle pořadí popořádku
potazBer v potaz její zdravotní stav.
prášekbrát prášky
právoplatnýPsa bereme jako právoplatného člena rodiny.
prospěšnýbrát v úvahu prospěšnost cíle
příkladbrát si příklad napodobovat někoho, něco
přílišNeber si toho příliš najednou.
přistihnoutPřistihla ho, jak jí bere peníze z kabelky.
pylonbrána s pylony
balitbalit si věci/kufry/fidlátka brát si své věci (a chystat se k odchodu)
božíbrát jméno boží nadarmo klít
bránabrána smrti konec života
bránabrána života začátek života
bránabrána pekla/do pekla/do pekel začátek utrpení, hrůz
bránabrána ráje/do ráje začátek štěstí
brát sibrát si za muže vdávat se
brát sibrát si za ženu ženit se
brát simoc si brát intenzivně prožívat smutek
bůhbrát (si) boha za svědka (že) zapřísahat se
dátHloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Jen hloupý by si to nevzal, když mu někdo něco nezištně nabízí.
desetbrát všemi deseti ochotně, dychtivě přijímat