Hesla
bon
témata
bon ~u m (6. j. ~u)
1.R poukázka určité peněžní hodnoty sloužící k odběru zboží, úhradě služeb ap.
dř. tuzexové bony
bony cestovní kanceláře = lístky na stravování během cesty
2.R zatímní potvrzenka na přijatou nebo vydanou částku (k pozdějšímu zúčtování)
pokladní bony;