Hesla
bokabok
Výklady
bedrabikinybočníbokovkybůčekčačahalenachlebníkkorzetlikvidaneonkaodbočkaoděrkapadákpás2připažitpstruhrajkaskaláraslaninastriešněrovačkašťouchanectógatraverzazvrátit
témata
boka -y ž (geogr.)
R zátoka, mořský záliv, ústí řeky nebo soutěska
boka Kotorská;bokVpravo/Vlevo v bok! (povel)
bokbokové kalhoty hovor. bokovky
čáraloď. čára ponoru značka na boku lodě označující maximální ponor naložené lodě (liší se podle podmínek - sladká voda, slaná voda ap.)
jehlazool. jehla mořská nápadně štíhlá mořská ryba s hranatými boky
pohledpohled shora/z boku
postrannízool. postranní čára řada smyslových orgánů táhnoucí se v čáře po bocích ryb a larev obojživelníků
stabilizovatmed. stabilizovaná poloha poloha na boku, udržuje volné dýchací cesty a zabraňuje vdechnutí např. zvratků
šikminahorn. dobývání šikminami porubní bok je postaven šikmo k úklonu sloje
vlevoVlevo v bok! (povel)
vpravoVpravo v bok! (povel)
vyplatitodb. vyplaceně k boku lodi
bodat Bodá mě u srdce/v boku/na hrudi.
bokležet/spát na boku
bokobracet se z boku na bok ze strany na stranu
bokpravý/levý bok
bokPíchá mě v boku.
bokbodat koně do boku slabiny
bokmít úzké/široké boky
bokMěří přes boky 95 centimetrů.
bokstát s rukama v bok
bokpohupovat se v bocích
bokskopový/hovězí/vepřový bok
bokuzený/pečený bok
bokbok lodi/domu/hory/kvádru
boknapadnout nepřítele z boku
bokvoj. levý/pravý bok vojska
bokpoložit na bok
bokpohled z boku
bokemMěsto zůstane bokem. (při jízdě ap.)
bokemStojí k nám bokem.
brátfot. brát z boku/zepředu/z profilu fotografovat, snímat
evolventatech. evolventní ozubení ozubení, u něhož má styková část boku tvar evolventy
houpathoupat se v bocích pohupovat
kalhotybokové kalhoty bokovky
kroutitkroutit boky/zadkem
laterálníling. laterální souhláska artikulovaná tak, že vzduchový proud uniká bokem po straně jazyka, boková laterála
lehleh na zádech/břiše/boku
lehatlehat si na bok (v posteli)
levýobrátit se na levý bok
ležetležet na břiše/boku
loďpříď/záď/bok lodi
lublub lodi horní okraj boku dřevěné lodi
nahnoutnahnout loď na bok
návětrnýnávětrný bok lodi
oblinaobliny boků
oblýoblé boky
obvodzměřit obvod boků/pasu/hrudníku
odrazit seČlun se odrazil od boku lodi.
otočitotáčet se z boku na bok
píchat Píchá mě v boku/v zádech/u srdce.
pleskatVlny pleskají o bok lodi.
podlitinamít podlitiny na boku/stehnech
pohoupatpohupovat se v bocích (při chůzi)