Hesla
bod
Výklady
akupunkturaapexapsidaastigmatismusasymptotabasketbalbitmapabodovatbrankaciceročakračáraderivacediametrelipsa1esoflexefokusgarmondhandicaphandouthorizontálahranicehyperbola1chordálachvíleizopachakalendářkartogramkaviárkonceptkončekošíkovákótakoulekružnicekřivkakulminacekurzorliniemetrikamimoběžkamocnostmrazírnamrazitnačrtnoutnadhlavníknadirnástinnastínitnivelacenivelovatnormálaobodovatohniskookamžikosapájkaparabola1pasterizacepasterizovatpentagramperigeumpinkat (si)pixelpodnožníkpododkazpolárapolohopispoloměrpolopřímkapořadniceprospektprůměrprůsečíkpřevýšitpřímkapřízemírádiusragbyrámcovýrastrrheniumrotacerovinarovnoběžkarozpětírůznoběžkasadasečnasetSeverkashodashrnoutsignalizacesíťskóreskórovatsměrnicesměrovacísouměrnýsouřadnicespirálaspojitostspojnicestředšroubovicetachymetrietečnatětivatěžištětěžnicetie-breaktrajektorietriangulaceúsečkaútvarúvraťvařitvéstvícebodovývrcholvrcholekvrcholitvroucívrstevnice1vybodovatzabodovatzáměrný2zaměřitzaměřovačzenitzmrazit
Odvozená slova
bod
Slovní spojení
vícebodový
témata
bod ~u m (6. j. ~u, ~ě)
1.R malé místo v prostoru; základní geometrický prvek bez rozměru, např. průsečík dvou přímek nebo křivek
sbíhat se v jednom bodě
geom. spustit z bodu kolmici k přímce
geom. bod dotyku; geom. bod v rovině;
2.R nepatrné místo nebo okamžik, malá část plochy, prostoru nebo času
tech. bod mrazu/tání/varu; fyz. rosný bod = R teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami; ekon. bod zvratu = R takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani žádná ztráta; fyz. hmotný bod = R bod prostoru, kterému je přiřazena hmotnost o určité velikosti; fyz. trojný bod = R bod ve fázovém diagramu, který udává teplotu a tlak, při kterém existuje rovnovážný stav mezi všemi třemi skupenstvími - pevnou látkou, kapalinou a plynem; mat. hromadný bod (množiny); fin. bazický bod = G jednotka, v níž je např. udáván výnos dluhopisů, setina procenta;
٭octnout se/uváznout/být na mrtvém bodě = zastavit se, stagnovat, nepokračovat
٭světlý bod = určitý příznivý jev, okamžik, který je pro člověka nadějí
٭uzlový bod = mezní úsek děje, činnosti
٭kulminační bod = vrcholný stupeň, míra děje, činnosti ap.
٭být na bodu mrazu = být na velmi špatné úrovni, téměř neexistovat
3.S část; složka
bod programu/jednání
V tomto bodě s vámi nesouhlasím.
další bod smlouvy
sporný bod
práv. bod obžaloby;
٭styčný bod = co je společné pro osoby, věci, jevy ap.
4.G jednotka hodnocení výkonu, počítání při hře ap.
vyhrát na body
získat dva body
trestný bod;
5. (výp.)R obrazový prvek; pixel
obrazový bod = G nejmenší jednotka plochy digitálního obrazu;
bodový příd.
bodový náskok/zisk soupeře
dopr. bodový systém (hodnocení řidičů)
bodové hodnocení
(slepecké) bodové písmo; tech. bodový svar; tech. bodový zdroj záření; tech. bodový náboj; bodové světlo = S hovor. bodovka; tech. bodové svařování;


absolutnífyz. absolutní nula/bod mrazu
afinitageom. osová afinita jistý druh příbuznosti geometrických útvarů; způsob zobrazení, při němž bodu odpovídá bod, přímce přímka atd. a zachovává se dělicí poměr
algebraalgebraická křivka křivka, jejíž body vyhovují jisté algebraické rovnici se dvěma neznámými
bodovatsport. kanadské bodování (v hokeji) hráč obdrží jeden bod za vstřelenou branku nebo za asistenci na gól
destilacefrakční destilace dělení a čištění směsí látek o různých bodech varu
diagramsloupcový/kruhový/bodový/osový/síťový diagram
diferenciáldiferenciál funkce základní pojem matematické analýzy k přibližnému vyjádření hodnoty (průběhu) funkce v okolí jejího pevného bodu
dotekgeom. bod dotyku
fixnígeod. fixní výškový bod
grafsloupcový/bodový/výsečový/kruhový/spojnicový graf
hmotnýfyz. hmotný bod
inkongruencefyz. inkongruentní bod tání kdy dochází ke změně složení kapalné fáze
jaroastron. jarní bod
jehličkajehličková tiskárna tiskárna, která tiskne pomocí úderů jehliček přes barvicí pásku;
kardinálníbot. kardinální body mezní tepelné hodnoty, za jejichž hranicí dolů nebo nahoru rostlina přestává růst
koherencefyz. koherentní světlo vycházející z bodového zdroje, monochromatické
kompenzacebot. kompenzační body fotosyntézy
krizefyz. kritický bod bod zakončující křivku vypařování, určující kritický stav
krizefyz. kritická teplota teplota v kritickém bodě
kuželkapolygr. kuželka (písma) označení velikosti písma názvem, počtem typografických bodů a milimetry; stupeň velikosti odlitku
lehkýtech. lehký benzin/olej s malou měrnou váhou a s poměrně nízkým bodem varu
měkkýtech. měkká pájka pájka s nízkým bodem tavení
měřickýměřický bod bod, jehož poloha na zemském povrchu byla stanovena některou měřickou metodou
mířitvoj. míření přímé nařízení prodloužené záměrné přímky tak, aby procházela určitým bodem v cíli
místogeom. geometrické místo bodů množina bodů vyhovující daným podmínkám
mocnostmocnost bodu ke kružnici určující vzájemnou polohu bodu a kružnice
mrázfyz. bod mrazu
mrtvýtech. mrtvý bod/poloha místo přechodné nehybnosti některé části mechanismu, zvláště při změně směru pohybu
nadmořskýgeogr. nadmořská výška poloha určitého bodu na zemském povrchu vzhledem k mořské hladině
nivelacenivelační bod
nulafyz., geod. nulový bod výchozí bod pro měření, v kterém se veličina rovná nule
osavoj. pochodová osa směr pochodu určený buď výčtem terénních předmětů nebo bodů, nebo azimutem
otevřenýmat. otevřený interval interval neobsahující žádný ze svých krajních bodů
pevnýgeod. pevný bod místo v terénu stanovené měřením; takové místo zakreslené na mapě
posunoutfyz. posunutí změna polohy bodu vzhledem k okolí;
roktropický rok období mezi dvěma po sobě následujícími průchody Slunce jarním bodem (tj. bodem na nebeské sféře, v kterém se nachází Slunce při úsvitu v okamžiku jarní rovnodennosti)
rosafyz., meteor. rosný bod teplota, při níž se vzduch nasytí vodní párou a ta se začne srážet
rotacegeom. rotace tělesa otáčení kolem bodu (středu) v rovině
rovnoměrnýfyz. rovnoměrný pohyb pohyb bodu nebo tělesa konstantní rychlostí
rovnoměrnýfyz. rovnoměrný pohyb (hmotného bodu) po kružnici pohyb, při němž se hmotný bod pohybuje po kružnici a jeho rychlost je konstantní
saturaceekon. bod saturace úroveň relativního nasycení poptávky po určitém zboží, službě
slunceprvní střední Slunce myšlený bod, který se pohybuje rovnoměrně po ekliptice
sluncedruhé střední Slunce myšlený bod, který se pohybuje po nebeském rovníku tak, že jarním a podzimním bodem prochází současně s prvním středním Sluncem
soustavafyz. soustava hmotných bodů
stabilizacegeod. stabilizace (měřického) bodu jeho trvalé označení v terénu vhodnou značkou (např. kamenným hranolem)
svářečkabodová/švová svářečka
tečnageom. tečný bod
tresttrestný bod
trigonometrietrigonometrický bod
tropyastron. tropický měsíc časový interval, za který se Měsíc vrátí k jarnímu bodu
tuhnoutfyz. bod/teplota tuhnutí
tvrdýtech. tvrdá pájka nástroj s vyšším bodem pájení
typografietypografický bod nejmenší jednotka typografické měrné soustavy
uzeldopr. uzlový bod
varfyz. bod/teplota varu
vaznýtext. vazný bod tkaniny/pleteniny
vrcholgeom. vrcholový úhel/bod
akupresuraakupresurní body
akupunkturaakupunkturní léčba/body/jehla
apexapex Země bod na obloze, jenž leží v ekliptice a k němuž směřuje Země při svém pohybu kolem Slunce
apexapex Slunce takový bod, k němuž směřuje Slunce na své dráze v prostoru
bazickýekon. bazický bod jedna setina procentního bodu (při stanovení úrokové míry)
celkemzískat celkem 124 bodů
derivovatderivovat funkci v bodech
dohnatsport. dohánět bodový náskok soupeře
dosažitelnýnejvyšší dosažitelný počet bodů
dotknout semat. dotknout se přímky/křivky v několika bodech
flexeflexe v bodě A
geodeziegeodetický bod/azimut/průzkum
halogenbodové halogeny
kinematikafyz. kinematika hmotného bodu
konečnýkonečný bod
krizeNemocný překonal krizi. bod obratu onemocnění
málozískat méně bodů
mezmezní bod
minusminusové body
množinamnožina čísel/bodů
mrznoutteplota/bod mrznutí
nasbíratnasbírat cenné body do Světového poháru
nastříletnastřílet nejvyšší možný počet bodů
nekonečnýnekonečně mnoho bodů/řešení
neuralgiepřen. neuralgický bod jednání/politiky choulostivá záležitost
nulaV testu získal nula bodů.
obžalobabod obžaloby
odměnitodměnit soutěžícího plným počtem bodů
odškrtnoutodškrtnout si ze seznamu další bod programu
ohodnotitbodové ohodnocení pracovníků
okluzeokluzní bod
opěrnýopěrný bod (v terénu) umožňující obranu
orientaceorientační body v krajině dobře viditelné, nepohyblivé