Hesla
biretureabikabítbít sebit
témata
biret ~u m (6. j. ~u) (círk.)
R pokrývka hlavy katolických kněží
kardinálský biret