Hesla
bidlobítbít sebalbolabolbulybulabýtbál
Odvozená slova
bidlo
témata
bidlo -a s (6. j. -e, -u; 2. mn. -del; 7. mn. -y)
1.G delší tyč
Převozník se odpichuje bidlem.
prohledávat dno řeky bidlem
Slepice seděly na bidle.
peřiny rozvěšené na bidlech
٭být (dlouhý, hubený, vysoký) jako bidlo = mít vysokou, hubenou postavu
2. (text.)R část tkalcovského stavu pro přirážení útku
bidélko -a s (6. j. -u; 2. mn. -lek; 6. mn. -ách)
(zdrob.)bidélko pro dravce
bidýlko -a s
1. (zdrob.)Pták si sedl na bidýlko.
2. (přen. slang.)R část divadelního hlediště s nejlevnějšími místy
sedět v divadle na bidýlku = na druhé galerii