Hesla
néstnést serests, sese, sitestbybeatbrátbrát sebrát sibečetbýtbitbytebyt
Odvozená slova
néstnositnést senosit se
témata
nést ned. (1. j. nesu; rozk. nes, pones; bud. budu nést, ponesu; přech. přít. nesa; podst. nesení)
1.R držet něco a pohybovat se s tím
nést tašku
nést dítě na rukou
nést sousto k ústům
٭nést trpělivě svůj kříž = trpělivě něco snášet
2.R přicházet s (dopisem, zprávou ap.)
nést oběd na stůl
Nesu vám dobré zprávy.
Pošťák nese psaní.
٭Co nám neseš? = Proč přicházíš?
٭Koho to sem čerti nesou? (o nevítaném hostu) = Kdo sem zas jde?
٭nést svou kůži na trh = riskovat
3.nést s sebou (přen.)R mít za následek, důsledek ap.
Válka s sebou nese smrt.
Nenese to s sebou žádné riziko.
4.R držet (v jisté poloze); podpírat
Sloupy nesou klenbu.
Nohy už ho nenesou.
٭nést hlavu/nos/bradu vysoko/vzhůru = být domýšlivý, chovat se pyšně
5.R držet na povrchu (při pohybu); nadnášet, unášet
Voda ho nese.
Loď byla nesena proudem.
Člun nese turisty k ostrovu.
Balon byl nesen silným větrem.
6.S snášet (utrpení, bolest ap.)
nést utrpení války
Bolest nesl statečně.
٭nést co lehce = smířit se s tím a dál se už tím netrápit
٭nést co těžce = nemoct se s něčím smířit, vyrovnat
7.R poskytovat (užitek, zisk)
Strom nese chutné ovoce.
Vklady nesou úroky.
Obchod nenese.
٭nést ovoce = přinášet užitek, mít dobré výsledky
8.R (o ptácích) klást vejce
Slepice v zimě málo nesou.
9.S mít (jméno, titul ap.)
Ulice nese jméno slavného spisovatele.
Dopis nese včerejší datum.
10.R být nositelem, účastníkem něčeho, být odpovědný za něco
nést odpovědnost za koho/co
nést vinu za dopravní nehodu
nést stopy poškození
nesení s
náb. nesení kříže
nesení spoluodpovědnosti (za co)