Hesla
brátbrát sebrát sibar1bar2borbérBúrbegbez1, bezebez2
Odvozená slova
brátbrát sibrát se
témata
brát ned. (1. j. beru; 3. mn. berou; rozk. ber; trp. brán; přech. přít. bera; podst. braní)
1.R uchopovat, případně přemisťovat (rukama, nástrojem ap.)
brát talíře ze stolu
brát známku pinzetou
odb. brát míru komu (na co) = zjišťovat rozměry někoho za nějakým účelem
٭křičet, jako by ho na nože brali = velmi silně, pronikavě
٭brát nohy na ramena = rychle utíkat pryč
٭brát roha = rychle utíkat pryč
٭brát do zaječích = rychle utíkat pryč
٭brát míru na knedlíky/buchty = široce zívat
٭brát komu míru na rakev = považovat někoho prakticky za mrtvého, nepočítat s ním jako s živým
٭brát co všemi deseti/všema čtyřma = ochotně, dychtivě přijímat
٭brát jméno boží nadarmo = zbytečně je vyslovovat a tím hřešit
2.R odvádět, přivádět osobu někam
brát koho s sebou (kam)
Neber ho na ten večírek.
brát koho na procházku/do společnosti
3.S chytat se (části těla ap.)
brát koho za ruku/okolo krku
٭brát koho za slovo = připomínat někomu jeho poznámku, slib ap. pronesený jen mimochodem a považovat ho za závazný
4.R násilím odnímat z vlastnictví
brát dítěti hračku
Co ti nepatří, neber.
brát komu odvahu/chuť do života
٭brát komu co z úst = říci něco, co chtěl říci někdo druhý
٭brát komu slovo = zbavovat někoho možnosti dále veřejně mluvit
٭brát zpět slovo/slib = rušit, odvolávat
٭Kde nic není, ani smrt nebere. = To, co není, nelze nic získat.
5.S odebírat (vzorky ap.)
brát (komu) krev
6.R pravidelně dostávat něco předplaceného
brát noviny = odebírat
٭brát hodiny (čeho) (u koho) = chodit se někam něco soukromě učit, doučovat
7.R dostávat výplatu ap.
brát peníze/plat/důchod/podporu
Bere 10 000 korun čistého.
hovor. Kdy bereš? = dostáváš plat, mzdu
Kde bych na to bral? = Nemám na to peníze.
8.R pravidelně užívat
brát léky/vitaminy
brát drogy = S fetovat
9.S chápat; vykládat si
brát co s nadhledem/rezervou
٭brát koho/co (smrtelně) vážně = vůbec o něčem nepochybovat
٭brát co tragicky = pohlížet na něco s pesimismem
٭brát koho/co doslova = plně něčemu, někomu věřit
٭brát co doopravdy = věřit něčemu a respektovat to, dělat něco velmi usilovně, důkladně
٭brát co (hned) na sebe = být vztahovačný, vykládat si všechno jako útok proti sobě
٭brát koho/co smrtelně vážně = plně mu věřit
٭brát co sportovně = klidně, vyrovnaně
٭brát co na lehkou váhu = nepřikládat tomu důležitost
٭brát koho/co na vědomí = všímat si
10.R přijímat do vlastnictví
brát úplatky
Kde bere čas/peníze/odvahu/inspiraci? = kde čerpá
٭brát za své = zanikat, mizet, rozpadat se, rozbíjet se
٭nebrat konce = nekončit, zdát se bez konce
٭Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. = Když mi někdo něco nabízí, byl bych hloupý, kdybych si to nevzal.
11.R přinášet (věci ap.) někam s sebou
Neber s sebou zbytečné věci.
brát si s sebou deštník/svačinu
12.R vykonávat určitým způsobem
brát schody po třech
brát co po pořádku = vyřizovat něco postupně
brát na sebe podobu/ráz = proměňovat se, začínat vypadat
٭brát co za pravý/dobrý/správný konec = vystihnout správný přístup, zvolit správný postup
٭brát co za nepravý/špatný konec = začít špatně, zvolit špatný postup, způsob
٭brát co hopem = dělat něco rychle, povrchně a zběžně, odbývat něco
٭brát to zkrátka/rychle = rychle, nečekaně zemřít
13.R (látku ap.) probírat, vysvětlovat si ve škole při vyučování
brát co v hodině dějepisu
To jsme ještě nebrali.
14.R (o rybách) chytat se na návnadu
Dnes berou.
15. (hovor.)R zaujímat postoj; smiřovat se
Bere to jako nutnou součást této práce.
٭brát zavděk čím = spokojit se s něčím, být všemu rád
16.R přebírat jako úkol, povinnost ap.
brát služby za nemocnou kolegyni
brát na mladé dívky
٭brát na koho = dvořit se někomu
17. (hovor.)S dojímat
Ten film mě nebere.
٭brát zřetel/ohled na koho/co = přihlížet k něčemu
٭brát co v úvahu/potaz = mít na zřeteli
18. (hovor.)R projevovat kladné stanovisko
Já to beru.
19.R přijímat do kolektivu, skupiny ap.
Kolik berou nových studentů?
20.R odvádět na základě rozhodnutí, zákona ap.
brát koho na vojnu
brát koho pod přísahu/do přísahy
21.R zachycovat kamerou
fot. brát koho/co z boku/zepředu/z profilu = fotografovat, snímat