Hesla
jak1jak2jak3lakmakopak1pak2pak3raksaksakotak1tak2tak3tak4takavakbrakbikabokbýkbankbankabaf
témata
jak1 přísl. zájm.
1.E ptáme se jím na způsob, míru nebo zřetel
Jak se jmenuješ?
Jak se máš?
Jak je ti?
Jak ses dostal dovnitř?
A jak ty to vlastně víš?
Jak moc to bolí?
Jak dlouho to trvalo?
Ptal se, jak jste dopadli.
Jak bych vám to řekl?
Jak je to možné?
Jak to, že jsi zase přišel pozdě?
2.E (ve větách zvolacích) vyjadřuje velkou míru nebo intenzitu, údiv ap.
Jak ten čas letí!
Jak vzrušující!
Jste zamilovaný? - A jak!
Jak? Nerozuměl jsem.
Jak, ty s námi nepojedeš?
Nevím, jak vám poděkovat!
3.E (v řečnické otázce) vyjadřuje ujištění
Jak bych se mohla zlobit? = Jistěže se nezlobím.
Jak bych to nevěděl? = Jistěže to vím.
A jak to mám asi vědět? = Samozřejmě nic nevím.
4.E uvozuje vedlejší větu vztažnou (často v souvztažnosti s tak), zejm. příslovečnou způsobovou s významem přirovnávacím nebo omezovacím, nebo připojuje věty a větné členy, jimiž se přirovnává
Jak řekli, tak udělali.
Musíš to brát, tak jak to je.
Počkám tak dlouho, jak to bude možné.
Stál tam, jak ho pánbůh stvořil.
Jak je starý, tak je hloupý.
Byl jsem, jak asi víte, rok v zahraničí.
Chová se, jak se sluší a patří.
٭růst jak z vody = velmi rychle
٭Lije jak z konve. = silně prší
٭být červený jak rak = být v obličeji nápadně červený, silně zčervenat (studem)
٭být bledý jak stěna = být v obličeji nepřirozeně, nezdravě bledý, nepřirozeně zblednout
٭natáhnout se jak široký tak dlouhý = upadnout
٭(dělat co) jak se sluší a patří = správně, podle společenských konvencí
٭Jak si kdo ustele, tak si lehne. = Jak si to zařídíš, takové to budeš mít.
٭Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. = Jak se člověk chová k okolí, tak se bude okolí chovat k němu.
5. (hovor.)E vyjadřuje vztah věty závislé zpravidla k určité osobě nebo věci uvedené ve větě řídící
Ten člověk, jak jsem ti o něm říkal, přijde za chvíli.
Vidíš ten dům, jak stojí na kopci?
buď jak buď; dělej jak dělej; ať je jak je;