Hesla
bonusbrusbrousit
Odvozená slova
bonus
témata
bonus ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
1. (ekon.)R mimořádná odměna; prémie
2. (fin.)R (v pojišťovnictví) sleva z pojistného poskytovaná v případě, že pojištěnec v předchozím roce neuplatňoval žádný nárok na náhradu škody
bonusový příd.
(ekon.)bonusový program