Hesla
avalbalitbalfalusGalhalit1halit2halakalitkalakalvalevalitvalit sevalžalaula
témata
aval m (práv., fin.)
1. ~a živ. (1. mn. ~ové; 4., 7. mn. ~y)R kdo přebírá ručení za výstavce směnky nebo šeku (původně s poznámkou per aval, tj. jako rukojmí); směnečný ručitel
2. ~u než. (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)R převzetí ručení, podpis ručitele za výstavce směnky nebo šeku (původně s poznámkou per aval, tj. jako rukojmí)