Hesla
s, sese, si
témata
s, se předl. se 7., 2. a 4. p. (se se užívá před s-, z-, řidč. i š-, ž- a před skupinou souhlásek)
1.E vyjadřuje něčí společnost, přítomnost nebo obvyklé spojení s něčím
bydlet s rodiči
žít s partnerem
radit se s právníkem
setkat se se spolužákem
jednat slušně se zákazníky
vycházet s podřízenými
chodit/spát se spolužákem
vídat se/scházet se/stýkat se s kamarády
souhlasit s (čím) názorem
Dálnice spojuje Brno s Bratislavou.
Vezmi to s sebou.
٭jít s dobou = být pokrokový, moderní
٭jít s módou = moderně se oblékat
2.E vyjadřuje soupeřský styk, přátelský nebo nepřátelský vztah
rozejít se s partnerem
utkat se se silným soupeřem
soudit se se sousedy
hádat se s partnerem
kontrastovat (s čím)
rozcházet se s partnerem v názorech na politiku
Válka s mloky (román K. Čapka);
3.E vyjadřuje neodlučitelné spojení
domek se zahradou
chléb s máslem
dům s červenou střechou
pavouk s dlouhýma nohama
4.E vyjadřuje způsob činnosti nebo podmínky, za kterých se něco děje
pracovat s elánem
zírat s otevřenými ústy (na co/koho)
čekat se strachem na výsledky testů
S radostí přijímám.
Přijali to s nadšením.
hledět na co/koho s údivem
Odpověděla se slzami v očích.
s pozdravem (závěrečná formule dopisu);
٭pít s mírou = střídmě
٭S poctivostí nejdál dojdeš. = Poctivým jednáním dosáhneš nejvíce.
5.E vyjadřuje pracovní úsilí a citové zaujetí
pracovat se dřevem
počítat s celými čísly
namáhat se s úklidem
váhat s odpovědí
šetřit s chválou
tahat se s kufrem
6.E vyjadřuje zřetel, vztah
Nic s ním není.
poradit komu s domácím úkolem
být nemocný se srdcem
Dej mi s tím pokoj!
S tím nemám nic společného.
Jak jsi na tom s penězi?
mít problémy s alkoholem
7.E vyjadřuje účel nebo důvod činnosti
jít s dopisem na poštu
jít na operaci s kolenem
běžet k sousedům se vzkazem
8.E vyjadřuje časovou souběžnost
S přibývajícím věkem stále hůře chodil.
٭chodit spát se slepicemi = velmi brzy
9. s 2. p. (kniž.)E vyjadřuje směřování děje z povrchu pryč, popř. po povrchu dolů
sundat kufr se skříně
shodit se sebe kabát
utírat si pot s čela
Se stropu jeskyně visí krápník.
jet s kopce dolů
10.být s to se 4. p.S být schopen
Nejsem s to se rozhodnout.
11.kdo s koho se 4. p.R kdo zvítězí, kdo koho přemůže
Uvidíme, kdo s koho!