Hesla
svisa1a2ais
témata
svis ~u m (6. j. ~u, ~e; 1., 4., 7. mn. ~y) (sport.)
R vis, při kterém jsou paže napjaty
výmyk ze svisu
svis přešvih skrčmo