Hesla
agenda
témata
agenda -y ž (2. mn. -nd)
1.R souhrn prací a jednání (zejm. administrativních) souvisících s vykonáváním úřadu, funkce ap.
správní/soudní/úřední/pasová agenda
agenda podniku
vést/vyřizovat agendu
ekon. mzdová agenda
převést agendu na koho
2. (círk.)R kniha obsahující předpisy a modlitby k některým obřadům