Hesla
atom
Chemie a fyzika
chemiefyzikaatommolekulaprvekčásticeiontelektronprotonneutronrovnicereakcepokusdusíkheliumhliníkhořčíkchlorkřemíkkyslíklithiumneonniklsodíkuhlíkvápníkvodíkzinekželezosloučeninakyselinahydroxidlouhoxidchloridpolymeruhlovodíkskupenstvíkapalinaplynveličinačasobjemteplotasílanábojrychlostvektorenergieelektřinagravitacemagnet
Předpony
atombezatomovýprotiatomový
Odvozená slova
atom
témata
atom ~u m (6. j. ~u; 1., 4., 7. mn. ~y)
(fyz., chem.)R nejmenší část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce
rozbití atomu
jádro/obal/stavba atomu
atom kyslíku/vodíku
atomový příd.
(fyz., chem.)atomový útok/výbuch
atomové jádro = G centrální kladně nabitá část atomu, v níž je soustředěna hmota atomu a která určuje chemické vlastnosti určitého prvku; relativní atomová hmotnost = R podíl klidové hmotnosti atomu a atomové hmotnostní konstanty; atomová bomba = R bomba, jejíž výbuch je způsoben uvolněním energie vzniklé štěpením atomových jader; atomový reaktor = R zařízení, v kterém probíhá zpomalení štěpení atomových jader, při čemž se získává jaderná energie a umělé radioaktivní prvky; atomová elektrárna/energie/fyzika; atomové zbraně = R zbraně využívající energie uvolněné při štěpení atomových jader; práv. atomový zákon = R zákon o mírovém užívaní jaderné energie a ionizujícího záření;
atomický příd.
(řidč.)tech. atomické svařování = R obloukové svařování v ochranné atmosféře tvořené vodíkem, popř. směsí vodíku a dusíku;
atomární příd.
chem. atomární vodík = R vodík vznikající při štěpení molekuly vodíku, např. působením elektrického výboje n. v elektrickém oblouku; filoz. atomární fakt = R jeden ze základních pojmů logického empirismu spočívající ve spojení věcí a předmětů myšlení;