Hesla
osenice
témata
osenice -e ž (2. mn. -c) (zool.)
G noční motýl nevýrazné barvy, jehož housenka napadá zemědělské plodiny
osenice polní;