Hesla
anketa
Odvozená slova
anketa
témata
anketa -y ž
R výzkum mínění jistého širšího okruhu osob nebo celé veřejnosti k vyjasnění určité otázky
divácká/čtenářská anketa
uspořádat anketu
ústní/písemná anketa
anketní, anketový příd.
anketní dotazník
anketová metoda
vyplnit anketní lístek