Hesla
AngolaAnglieaula
Odvozená slova
Angola
témata
Angola -y ž
R stát na jihozápadě Afriky
angolský příd. (mn. -lští)
Angolan ~a m (1. mn. ~é, hovor. ~i)
Angolanka -y ž (2. mn. -nek)