Hesla
blud
témata
blud ~u m (6. j. ~u)
1.R mylný názor, nesprávné mínění
Poznal svůj blud.
vyvést koho z bludu
Co mi to tu vykládáš za bludy?
2. (psych.)R chorobné, mylné, nevývratné přesvědčení, které neodpovídá skutečnosti
paranoidní bludy
kázat bludy