Hesla
hlashlásithlásit sevlasjítatlas1atlas2atlas3a1a2lasoalias
Státní zřízení
stát3zřízenívládabezvládíspolečenstvíhegemonienadvládaabsolutismusautokraciedemokraciediktaturafederacefeudalismuskapitalismusmonarchieoligarchieotroctvírepublikasocialismuskrajkrálovstvívévodstvíknížectvíhrabstvíhlaskandidátka2mandátministerstvoparlamentsenátvolbazákonodárcečistkafrakceinterpelacepaktreferendumústavavoličministrposlanecpremiérprezidentsenátorkrálvévodaknížekněžnahrabě
Předpony
hlasrozhlaspolohlassouhlas
Odvozená slova
hlas
Slovní spojení
dvojhlasjednohlassedmihlásektrojhlasvěhlasvícehlas
témata
hlas ~u m (6. j. ~u, ~e; 1., 4., 7. mn. ~y)
1.R zvuk vytvářený kmitáním hlasivek
ztratit hlas = ztratit schopnost mluvit nebo zpívat
mužský/hluboký/jasný/tlumený/roztřesený hlas
zvýšit hlas
٭mít hlas jako zvon = jasný, zvučný
٭hlas volajícího na poušti = opakovaná výzva, názor, který se nesetkává s odezvou
٭Psí hlas do nebe nedojde. = Čestní lidé si nevšímají nízkých pomluv na jejich adresu.
2.R zvuk vydávaný některými zvířaty nebo věcmi
ptačí hlasy
3. (hud.)R melodie vyluzovaná konkrétním zpěvákem nebo nástrojem ve vícehlasé hudební skladbě; part
první/druhý hlas;
4.R projev mínění, názoru
varovný/kritický hlas
hlas lidu;
٭pozvednout hlas (proti čemu, na obranu čeho) = projevit své mínění
٭volat jedním hlasem = projevit shodný požadavek, názor
5.R rozhodnutí jednotlivce ve prospěch kandidáta, strany ap. při volbě, hlasování
hlasy pro/proti (návrhu)
platný/neplatný hlas
schválit co všemi hlasy = jednomyslně
dát hlas (komu) = hlasovat pro
získat většinu hlasů
sčítání volebních hlasů = volebních lístků
6.R podvědomý příkaz
Naslouchej hlasu svého srdce.
vnitřní hlas = S intuice;
٭hlas krve = vědomí příbuznosti
hlasový příd.
hud. hlasové rozpětí; hud. hlasová cvičení; hud. hlasový fond; ling. hlasové ústrojí; tech. hlasové ovládání; tech. hlasový vstup; tech. hlasová schránka (mobilního telefonu);
hlasově přísl.
hlasově náročný part
hlásek -sku m (6. j. -sku; 6. mn. -scích)
(zdrob.)tichý hlásek